خوش آمدید

1PKP084

1PKP084
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic: 4 سیلندر H41/H1201CC - 4سیلندر H41/H1501CC
برند:Dorin