خوش آمدید

1PKP086

1PKP086
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر H41/H2001CC - 4سیلندر H41/H2201CC
برند:Dorin