خوش آمدید

1PKP095

1PKP095
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6 سیلندر 2S-H6/2S-H2500L - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H3000 - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H3000L - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H3500 - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H3200L - 6 سیلندر 2S-H6/2S-H4000
برند:Dorin