خوش آمدید

80010

80010
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
نوع کمپرسور های Open-Type:2سیلندر آلمینیومی FKX30/235 - 2 سیلندر FX3 - 4 سیلندر آلمینیومی FKX40/470 - 4 سیلندر FX4
برند:GEA Bock