خوش آمدید

80017

80017
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:اویل پمپ کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 30 تا 35 تن (HG6/1080-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1240-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1410-4(s
برند:GEA Bock