خوش آمدید

80042

80042
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG5/725-4(s - 4سیلندر 30 تا 35 تن (HG6/1080-4(s - 6سیلندر 45 تن (HG7/1620-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 70