خوش آمدید

80048

80048
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 25 تن (HG5/830-4(s - 4سیلندر 35 تا 40 تن (HG6/1240-4(s - 6سیلندر 45 تا 50 تن (HG7/1860-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 75