خوش آمدید

80076

80076
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:فیلتر روغن
نوع کمپرسور های Open-Type:4 سیلندر آلمینیومی FKX40/470 - 4 سیلندر FX4 - 6 سیلندر آلمینیومی FKX50/830 - 4 سیلندر FX5
برند:GEA Bock