خوش آمدید

80094

80094
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:6سیلندر 45 تن (HG7/1620-4(s - 6سیلندر 45 تا 50 تن (HG7/1860-4(s - 6سیلندر 50 تا 60 تن (HG7/2110-4(s
برند:GEA Bock