خوش آمدید

80107

80107
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 10 تا 15 تن (HG4/465-4(s
نوع کمپرسور های Open-Type:2سیلندر آلمینیومی FKX30/235 - 2 سیلندر FX3 - 4 سیلندر آلمینیومی FKX40/470 - 4 سیلندر FX4
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 55