خوش آمدید

80210

80210
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/555-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 60