خوش آمدید

80225

80225
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:4سیلندر 15 تا 20 تن (HG4/650-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 65