خوش آمدید

80297

80297
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 تن (HG22e/125-4(s - 2سیلندر 3 ت تن (HG22p/125-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34e/255-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/255-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 45