خوش آمدید

80298

80298
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22e/160-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/160-4(s - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن HG34e/315 - 4سیلندر 5 تا 7/5 تن (HG34p/315-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 50