خوش آمدید

80305

80305
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:والو پلیت کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 ت تن (HG22p/125-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/215-4(s - 4سیلندر 4 تا 7/5 تن (HG34p/255-4(s
برند:GEA Bock