خوش آمدید

80313

80313
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:واشر کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر 3 ت تن (HG22p/125-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/160-4(s - 2سیلندر 3 تا 4 تن (HG22p/190-4(s
برند:GEA Bock