خوش آمدید

80347

80347
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:پیستون و رینگ و گژنپین
کمپرسور های Semi-Hermetic:2سیلندر2/5 تا 3 تن (HG12p/110-4(s
برند:GEA Bock
قطر پیستون:Ø 45