خوش آمدید

80775

80775
نام قطعهتوضیحات
نام قطعه:اویل پمپ کامل
کمپرسور های Semi-Hermetic:8سیلندر 80 تن (HG8/2470-4(s - 8سیلندر 68 تا 80 تن (HG88e/2735-4(s - 8سیلندر 80 تا 95 تن (HG88e/3235-4(s
برند:GEA Bock