خوش آمدید

کمپرسور 1.5 تن دو سیلندر Dorin

کمپرسور 1.5 تن دو سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:1.5 تن
تعداد سیلندر:2
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:1.5 تن دو سیلندر H181CC