خوش آمدید

کمپرسور 10 تن 4 سیلندر Dorin

کمپرسور 10 تن 4 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:10 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:10 تن 4 سیلندر H1002CC