خوش آمدید

کمپرسور 15 تن 4 سیلندر Dorin

کمپرسور 15 تن 4 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:15 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:15 تن 4 سیلندر H1501CC