خوش آمدید

کمپرسور 2 تن 2 سیلندر Dorin

کمپرسور 2 تن 2 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:2 تن
تعداد سیلندر:2
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:2 تن 2 سیلندر H221CC