خوش آمدید

کمپرسور 3 تن 2 سیلندر Dorin

کمپرسور 3 تن 2 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:3 تن
تعداد سیلندر:2
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:3 تن 2 سیلندر H300CC