خوش آمدید

کمپرسور 30 تن 4 سیلندر Dorin

کمپرسور 30 تن 4 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:30 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:30 تن 4 سیلندر H3000CC