خوش آمدید

کمپرسور 35 تن 6 سیلندر Dorin

کمپرسور 35 تن 6 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ: 35 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:35 تن 6 سیلندر H3500CC