خوش آمدید

کمپرسور 5.5 تن 4 سیلندر Dorin

کمپرسور 5.5 تن 4 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:5.5 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:5.5 تن 4 سیلندر H551CS