خوش آمدید

کمپرسور 7.5 تن 4 سیلندر Dorin

کمپرسور 7.5 تن 4 سیلندر Dorin
مشخصاتنوع کمپرسور
تناژ:7.5 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:فابریک
کمپرسور های دورین:7.5 تن 4 سیلندر H751CS