خوش آمدید

2 تن 2 سیلندر بیتزر تک فاز

مشخصاتسایر
تناژ:2
تعداد سیلندر:2
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی