خوش آمدید

25 تن 4 سیلندر DWM

مشخصاتسایر
تناژ:25 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:درپوش کور کن هیتر و ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی