خوش آمدید

30 تن 4 سیلندر چینی

مشخصاتسایر
تناژ:30 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی