خوش آمدید

30 تن 4 سیلندر DWM

مشخصاتسایر
تناژ:30 تن
تعداد سیلندر:4
متعلقات:درپوش و ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی