خوش آمدید

30 تن 6 سیلندر طرح بیتزر چینی

مشخصاتسایر
تناژ:30 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی