خوش آمدید

30 تن 6 سیلندر کریر

مشخصاتسایر
تناژ:30 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:درپوش و ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی