خوش آمدید

35 تن 6 سیلندر چینی

مشخصاتسایر
تناژ:35 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی