خوش آمدید

35 تن 6 سیلندر DWM

مشخصاتسایر
تناژ:35 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:درپوش و ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی