خوش آمدید

40 تن 6 سیلندر DWM

مشخصاتسایر
تناژ:40 تن
تعداد سیلندر:6
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی