خوش آمدید

5 تن 2 سیلندر چینی

مشخصاتسایر
تناژ:5 تن
تعداد سیلندر:2
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی