خوش آمدید

60 تن 8 سیلندر DWM (فروخته شد)

مشخصاتسایر
تناژ:60 تن
تعداد سیلندر:8
متعلقات:ترمینال باکس
کمپرسور های بازسازی شده:کمپرسور های سمی هرمتیک معمولی