خوش آمدید
فایل آموزشی 1  ( اشکالات متداول در قسمت برقی کمپرسور ) : دانلود فایل PDF   

 


 

فایل آموزشی 2   (عمده خرابی های قسمت مکانیکال کمپرسور)  : دانلود فایل PDF   

 


 

ویدیو آشنایی با سایت وی اند اس (قسمت اول) مشاهده و دانلود 

 


 

ویدیو آشنایی با سایت وی اند اس (قسمت دوم) مشاهده و دانلود 

 


 

دمونتاژ کمپرسور 40 تن DWM   (قسمت اول) مشاهده +        

 


 

 دمونتاژ کمپرسور 40 تن DWM   (قسمت دوم ) مشاهده  +        

 


 

باز کردن کمپرسور  1.5  تن  Gea  Bock مشاهده  +        

 


 

باز کردن کمپرسور کرییر  مشاهده  +        

 


 

اصول تبرید در سیستم های تراکمی  دانلود فایل PDF   

 


 

 تست کمپرسور 40 تن  DWM     مشاهده  +        

 


 

لیک تست  مشاهده  +        

 


 

تست کمپرسور 7 تن Bitzer  مشاهده  +